Zámek Žďár

Mnich jako renesanční člověk

Objevte myšlenky z doby Leonarda da Vinciho a jejich spojení s klášterem

Doprovodný program velkolepé interaktivní výstavy Leonardo.

Program probíhá od 1. 2. do 30. 4. 2019.

Výstava Leonard Zámek Žďár
Leonardo Zámek Žďár
Výstava Leonardo Zámek Žďár

STAŇTE SE MNICHY ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA

Během programu se z dětí stanou mniši žďárského kláštera, ze svého středu si zvolí opata a ve skupinách budou řešit různé úlohy. Vzájemně se tak seznámí s tím, co vše zahrnoval život mnicha. Poznají klášter jako samostatnou hospodářskou jednotku, jako místo modlitby, ale i vzdělanosti a vědy. Jaké myšlenky a vynálezy z dob Leonarda mohli mniši znát a užívat v dalších obdobích? Proč můžeme mnicha označit za renesančního člověka? Jaký byl vztah mnichů k lékařství, umění, cestování, architektuře, jak vypadaly klášterní účty, jakou osobností měl být opat? Přijeďte vše vyzkoumat a odpovědět si na otázky. Průvodcem vám bude zkušený lektor.
Hodiny
Školy - věk
Cena

90 minut

5. - 9. třída ZŠ a 1. a  2. ročník SŠ (pro 1. - 4. třídu ZŠ je vhodné doplnit výstavu Leonardo programem Odkud je blízko ke hvězdám)

50 Kč/ žák (při zakoupení společné vstupenky s výstavou Leonardo - celková cena: 110 Kč)

70 Kč/žák (samostatný program), pedagogický doprovod zdarma

Edukační program spojuje diskusi, práci ve skupině a procházku areálem zámku.
Návaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (dějepis), Člověk a příroda (fyzika, zeměpis, přírodopis), Umění a kultura (výtvarná výchova)

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Mohlo by vás zajímat