Zámek Žďár

Po stopách Santiniho

Komentovaná prohlídka s průvodcem: 45–90 minut
Mariánský sloup, Prelatura, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, Konvent, Studniční kaple a rajský dvůr, sádky, hráz Konventního rybníku.

Navštívíte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera – nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se životem v cisterciáckého řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple a objevíte původní sádky ze 13.století.

Návštěvní řád prohlídky najdete zde.
Informační brožurku najdete zde.

Mapa

mapa-prohlidka

Vstupné
Plné vstupné: 150 Kč
Snížené vstupné (senior, dítě 6–18 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP/P): 100 Kč
Rodinné vstupné (2x dospělý a děti od 6–18 let): 375 Kč
Skupiny 10+ (školy a senioři) 70 Kč
Ostatní skupiny 10+ 90 Kč
Více info o vstupenkách
DSC_8120

Mohlo by vás zajímat