Pro školy


STABILITAS LOCI - ŽĎÁRSKÝ KLÁŠTER V LABYRINTU ČASU

Program pro SŠ


ČLOVĚK V DOMĚ, DŮM V ČLOVĚKU

Program pro 2. stupeň ZŠ


ODKUD JE BLÍZKO KE HVĚZDÁM

Program pro 1. stupeň ZŠ


Výstavy a akce


Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze

celoročně otevřeno

Stálá výstava: barokní malířství a sochařství


Galerie Kinských

celoročně otevřeno

Rodinná galerie mapující historii rodu Kinských, současných majitelů zámku, v obrazech a dobových fotografiích.