Pro školy


STABILITAS LOCI - ŽĎÁRSKÝ KLÁŠTER V LABYRINTU ČASU

Program pro SŠ


ČLOVĚK V DOMĚ, DŮM V ČLOVĚKU

Program pro 2. stupeň ZŠ


ODKUD JE BLÍZKO KE HVĚZDÁM

Program pro 1. stupeň ZŠ


Výstavy a akce


Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze

9.00 - 17.00

Stálá výstava: barokní malířství a sochařství


Krajina značek

1. 5. – 18. 6. 2017

Výstava turistických značek umožňující odlišný pohled na značky, které kromě svého hlavního účelu získávají neočekávanou výtvarnou hodnotu.