Zámek Žďár

Historie zámku a klášteru

1252
Založení cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie a osady Žďár, které inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček ze Zbraslavi a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili.
1300
Těžké začátky, kdy klášterní komunita bydlela ve srubu z kmenů a začala se stavbou kamenného kostela, popsal mnich Jindřich Řezbář v latinsky veršované kronice CRONICA DOMUS SARENSIS.
1458
Klášter se stává majetkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, jakožto potomka zakladatele kláštera. Během své vlády (1458 – 1471) se pokusil o obnovu kláštera, který byl během husitských válek vydrancován a vypálen.
1614
Klášter se stává osobním majetkem olomouckého kardinála Františka z Ditrichštejna, který nechal prelaturu (obydlí opata) přebudovat na zámek.
1638
Velehradský opat Jan Greifenfels z Greifenfelsu, který je považován za druhého zakladatele kláštera, vykoupil bývalý klášterní majetek od Maxmiliána z Ditrichštejna.
1689
Klášter postihl rozsáhlý požár, v rámci jeho obnovy byl vybudován kostel svaté Markéty.
1705
V čele konventu stanul opat Václav Vejmluva, který povolal významného architekta Jana Blažeje Santiniho- Aichla, sochaře Řehoře Thenyho, či malíře Michaela Willmanna.
1722
Éra proměn areálu do podoby jednoho z nejvýznamnějších církevních sídel vyvrcholila vysvěcením kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
1784
Po rozsáhlém požáru požádal opat Otto Steinbach z Kranichštejna o zrušení kláštera císaře Josefa II.
1826
Areál se stává majetkem nejvyššího maršálka Království českého hraběte Josefa Vratislava z Mitrovic.
1930
Posledním šlechtickým vlastníkem se stala chlumecká linie hrabat Kinských, která panství zdědila.
1948
Bývalý klášter, nyní zámek s celým žďárským panstvím byl znárodněn.
1991
Panství bylo restitučně navráceno rodině Kinských.
1994
Poutní kostel na Zelené hoře byl zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Mohlo by vás zajímat