Zámek Žďár

Diecézní pouť rodin 2019

31.8.2019
  • Kulturní akce
16. roční tradiční pouti v areálu žďárského zámku s doprovodným programem k 30. výročí svatořečení Anežky České. Letošní motto zní: „Rozdávat pokoj a naději”

Program

9.20 ranní duchovní slovo R. D. Mgr. Marián Kalina

10.00 pontifikální mše svatá v bazilice, hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

12.00 program na hlavním pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě:

  • kapela Irnis
  • divadlo Fígl – pohádka Pinocchiova dobrodružství
  • program pro celou rodinu v zámecké zahradě, výtvarné dílničky pro děti, program pro mládež
  • příležitost ke svátosti smíření
  • adorace s komunitou Emmanuel
  • komentované prohlídky baziliky a poutního kostela na Zelené hoře

Přednášky:

  • Sv. Anežka Česká – náš národní poklad
  • Putování do Santiaga de Compostela

15.30 zakončení pouti, závěrečná modlitba a požehnání na cestu

 

Kompletní program a další informace

Diecézní pouť rodin Zámek Žďár

Mohlo by vás zajímat