Zámek Žďár

Elegance kvantového králíka

4.11.2016 19:00
  • Kulturní akce
Elegance kvantového králíka je pohybově-taneční experimentování s kvantovou teorií a jejím vnímáním lineární a nelineární podstaty reality. Subatomový svět je světem rytmu, pohybu a neustálé změny. Není však libovolný a chaotický, ale řídí se velmi pevnými a přesnými pravidly.

Detaily:

Pár témat:
Proč je tu spíše něco než nic?

Feynman: „Myslím, že můžu s jistotou říci, že kvantové mechanice nerozumí nikdo.“
A. Einstein: „Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že je pochopitelný.“

Skupina vědců spojila svoje síly, aby dali podobu jednomu z nejvíc vzrušujících objevů moderní vědy – realitě subatomárního světa. Paradoxy jsou realitou struktury atomu. Učili sa klást správné otázky a vyhýbat se rozporům. Už předcházející experimenty dokázaly, že atomy nejsou pevné, ale že je to prázdný prostor, ve kterém se pohybují nesmírně malé částice a kvantová teorie dokázala, že tyto částice se v ničem nepodobají pevným objektům klasické fyziky.

Program:

Představení ve dvou dějstvích:
1. Laboratoř
2. Tanec

Koncept a tanec: Anna Sedlačková a Daniel Raček
Hudba: Peter Groll
Kostýmy: Dorota Cigánková
Světla: Katarína Ďuricová

Tvořivý tým:
Mgr. art. Anna Sedlačková, ArtD. je pedagogem na Katedře taneční tvorby VŠMU a už více než 20 let působí v oblasti nezávislé scény současného tance na Slovensku, u nás i v zahraničí.
Mgr. art. Daniel Raček je hrdým absolventem matematicko-fyzikální fakulty UK v Bratislavě a jako profesionální tanečník působí už více než 20 let. Za svou práci byl v roce 2006 oceněn cenou Philip Morris / Květ baletu. Momentálně působí v tanečních seskupeních v Norsku, v Čechách a na Slovensku.
Mgr. art. Peter Groll, ArtD. komponuje komorní a orchestrální hudbu, hudbu k filmu, spolupracoval s mnoha divadelnými a tanečnými seskupeními. Jako pedagog působi na Konzervatoři v Bratislavě.

Praktické informace:

Vstupné: 180,- Kč

Snížené vstupné: 120,- Kč

(senioři, děti 6-18 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP/P, Barokní pas)

Mohlo by vás zajímat