Zámek Žďár

Lidová krojová pouť 2018

8.5.2018 9:00-15:00
  • Kulturní akce
Obnovená Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Průvod vyjde stejně jako před sto lety z klášterní baziliky směrem k Zelené hoře, kde proběhne Poutní mše svatá.

PROGRAM 

  • 9.00 – 10.00: shromáždění účastníků v areálu zámku Kinských
  • 10.00: procesí účastníků z baziliky Panny Marie do poutního kostela na Zelené hoře
  • 10.30: poutní mše svatá
  • 12.00 – 15.00: program pro účastníky: prohlídka poutního kostela, baziliky a barokní galerie s přednáškou; folklorní veselice s občerstvením v areálu Zelené hory

Po hudební stránce zajistí doprovod poutní slavnosti Venkovská kapela a Horácká cimbálová muzika.

Pořadatelé akce: Farnost Žďár nad Sázavou II a Spolek Putování za Santinim.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře (8. – 16. 5.)


Krojová pouť na Zelenou horu

(slovy organizátora akce Stanislava Růžičky)

V úterý 8. května 2018 se mohou ctitelé svatého Jana Nepomuckého, ale také díla Jana Santiniho Aichela zúčastnit obnovené tradiční lidové krojové pouti k poutnímu kostelu na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Město Žďár nad Sázavou, stejně jako jeho největší památka, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, leží historicky na hranicích Čech a Moravy. Také zdejší klášter byl nazýván Klášterem na pomezí. Už od vysvěcení svatojánského kostela v roce 1722 k němu směřovaly tisíce poutníků, z celého rozsáhlého hraničního regionu. Tyto poutě nebyly nikdy přerušeny. Dokonce ani tehdy ne, když kostel a klášter byly poškozeny velkými požáry. Po zrušení vlastního kláštera císařem Josefem II. se stal kostel na Zelené hoře opravdovým symbolem slavné minulosti kraje.

Tradice žďárských poutí ke sv. Janu Nepomuckému nebyla tedy nikdy po celých 300 letech přerušena. I dnes je v době pouti slavena v kostele řada Mší svatých a do kostela přicházejí stovky a tisíce zbožných návštěvníků. Cílem organizátorů tedy není obnovení něčeho co tady stále i po staletích je. Snahou zůstává vytvoření další příležitosti, pro ty, kdo chtějí vidět a navštívit Zelenou horu jinak. Také proto je předsunut její termín několik dnů před hlavní pouť. Vyhneme se tak ozvěně kolotočů a pouťového jarmarku a necháme raději zaznít poutním a lidovým písním v podání řady folklorních souborů a příslušníků moravských farností.

Město Žďár leží historicky na moravské straně zemských hranic a žďárské farnosti jsou posledními na západní straně brněnské diecéze. A právě na Moravě je řada slavných poutních míst, např. sv. Antonínek v Blatnici, Svatý Hostýn nebo Žarošice a další. Tam všude se na poutě chodí v tradičních krojích a tak občas se stalo, že nějaký poutníček doputoval v kroji i na naši Zelenou horu. Ale díky tomu se tradice začala po desítkách roku vracet a v ambitech kostela se znovu objevily malebné horácké kroje.

V historických záznamech je přesně popsáno složení a řazení poutních průvodů. V průvodu kráčeli představitelé města, panské vrchnosti ale také řemeslnické cechy a jednotlivé spolky. Ale našim cílem není vracet se o celá staletí zpátky. Chceme nechat věcem přirozený průběh a dát každému účastníku nebo kolektivu možnost vlastního projevu. Našim cílem není vytváření představení pro diváky. Každý příchozí se proto stane poutníkem a měl by v průvodu vystoupat poutní cestou na Zelenou horu a zúčastnit se Poutní mše svaté. Jinak si neumíme ani představit smysl jeho účasti. Po ukončení mše svaté si soubory i návštěvníci vytvoří vlastní originální program v ambitech i okolí kostela. Mnozí z nich jsou připraveni předvést své vlastní folklorní, taneční či pěvecké pásmo a tak přidat něco do společné oslavy sv. Jana Nepomuckého a k výročí založení republiky.

Počátkem letošního roku byla řada tradičních míst po celé republice prohlášena za Národní kulturní památku. Zelená hora má dokonce statut nejvyšší. Je památkou skutečně světovou a jsme na ni oprávněně hrdi. Navíc je po celé Vysočině řada folklorních soboru, které, jak věříme, přijmou naše pozvání. Oslovili jsme je i prostřednictvím jejich profesního sdružení HORFOS. Stejně tak jako prostřednictvím žďárské zámecké farnosti dostaly pozvání farnosti v brněnské diecézi. Náš cíl ale není nijak veliký. Chceme se společně, bez velkých nákladů a složité organizace sejít.

A pouť k patronu země sv. Janu Nepomuckému je podle nás opravdu dobrá příležitost.

Vlastní organizaci na sebe převzaly farnost Žďár nad Sázavou II a Spolek Putování za Santinim za přispění Města Žďár nad Sázavou a majitelů žďárského zámku Kinských. Vlastní program pouti je uveden na plakátech a pozvánkách. Ale znovu zdůrazňujeme, že smyslem všeho je vlastní pouť. Ta nás společně obohatí, a pokud se podaří, tak věříme, že můžeme za rok potkat znovu.

Stanislav Růžička 

Mohlo by vás zajímat