Zámek Žďár

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře 2018

8.5.2018 - 16.5.2018
  • Kulturní akce
Tradiční pouť ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Pátek 11. května 2018

18.30 přednáška o symbolice architektury poutního kostela Ing. Petr Macek, Ph.D., Ústav pro dějiny umění UK


Sobota 12. května 2018

15.30 průvodcovské slovo Ing. Petr Macek, Ph.D.
17.00 
mše svatá – slouží P. Tomáš Fránek, administrátor v Bučovicích, zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa

19.30 večer chval adorace se zpěvy z Taizé


Neděle 13. května 2018

6:00    mše svatá – slouží P. Jan DavidSAC, spirituál Biskupského gymnázia
7:30    mše svatá – slouží P. Miloš Kabrda, SDB
9:00    mše svatá – slouží P. slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D., kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta,  zpívá malá schola z Kláštera
10:30  mše svatá – slouží P. Jan Balík, zpívá chrámový sbor Fons
14:30  mše svatá – slouží P. Blažej Hejtmánek, farář ve Žďáře n/S I

Po mši svaté bude májová pobožnost.


Středa 16. května 2018

17:00  mše svatá – slouží P. Vladimír Záleský, farář ve Žďáře n/S II          


Další program

  • Lidová krojová pouť 2018 – 8. května
  • Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou: 8. – 10. května v bazilice denně od 16.30 hod.
  • Nikodémova noc: středa 16. 5. od 20:00 do 22:00

Pořadatel akce: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II

Mohlo by vás zajímat