Zámek Žďár

Prázdninové poznávání

22.8.2017 10:00
 • Akce pro děti
Prázdninový program pro rodiny s dětmi, ve kterém budeme poznávat areál žďárského kláštera a zámku z jiného úhlu pohledu.
 • vzdělávací a tvořivý program „Odkud je blízko ke hvězdám“
 • určeno pro rodiny s dětmi od 3 let
 • celý červenec a srpen, každé úterý a pátek od 10:00 (začínáme 11.7.)
 • délka programu cca 90 minut
 • probíhá v Muzeu nové generace, volně nepřístupných interiérech a exteriérech zámku
 • cena: 80 Kč za osobu (dítě i dospělý)

Program je nutné objednat předem u Martiny Schutové na tel. 732 937 710 nebo na emailu schutova@zamekzdar.cz.

Co při prázdninovém poznávání zažijete?

(program je vždy přizpůsoben konkrétní skupině, může tedy docházet ke drobným obměnám)

 • celý program vám umožní nahlédnout do historie i současnosti žďárského areálu
 • zaměříme se na hledání tvaru hvězdy všude kolem nás skrze výtvarné a pohybové aktivity, ty jsou klíčem k porozumění architektuře a symbolice poutního kostela na Zelené hoře
 • čekají vás pestré pohybové a výtvarné aktivity (hry s míčkem a provázkem, malování za použití těla jako nástroje malíře, rozsvícení výtvorů pomocí reflexní fixy před světelnou stěnou muzea atd.)
 • povídání u vybraných exponátů v Muzeu nové generace
 • návštěva prelatury (dechové a zvukové cvičení pod barokní malbou, vnímání pohybu postav, vrstev malby)
 • návštěva baziliky nebo studniční kaple (hledání hvězdných tvarů, pohybové aktivity – utváření obrazců)
 • přiblížení života cisterciáckého mnicha

Všechny aktivity jsou vhodné pro různé věkové skupiny.

Mohlo by vás zajímat