Zámek Žďár

Rezidence Be-coming

26.3.2017 16:00
  • Kulturní akce
Rezidence je forma pobytu, který umělcům poskytuje zázemí, prostor a čas na rozvíjení vlastního umělecké bádání, umožňuje plně se soustředit na tvorbu a její proces, umělecký rozvoj, sdílet s ostatními své otázky, řešení, zkušenosti, přístupy. Prezentace „work in progress“ je prezentace výsledků umělecké rezidence.

Nejedná se tedy o hotové představení, ale o ukázky, na čem umělci během rezidence pracovali a v jaké etapě se projekt zrovna nachází – ukázka rozdělané práce v procesu a následná debata s publikem.

Autor a tvůrčí tým projektu: Anna Sedlačkova (SK), Alexandra Sommerfeld (Rak), Helena Nicolao (Něm/Švýc)

Be – Comming je pohybově-divadelní představení, které odhaluje a tvořivě zpracovává příběhy, které souvisí s naším raním vývojem – mluvíme o embryonálním vývoji v prvních 8 týdnech života. Klade si za cíl odhalit kontinuum základních archetypálních energií, vztahů a pohybů v rodinných, komunitních a společenských procesech. 

Centrum choreografického rozvoje umožňuje umělcům rozvíjet jejich vlastní výzkum a poskytuje jim zázemí pro tvůrčí rezidence, jejichž cílem je soustředění se na proces tvorby, umělecký rozvoj a výzkum.

Důraz je kladen na reflektování a ověřování předešlé tvorby v klidném ale živoucím prostředí – v historickém místě se silným „geniem loci“, s barokní památkou i průmyslovou architekturou, s městskou kulturou uprostřed bohaté přírody a silnou tvůrčí základnou v progresivním Muzeu nové generace. Důležitou složkou rezidencí je všestranná péče o umělce a dialog s místní komunitou. Na závěr rezidencí probíhá setkání s místními obyvateli, kde jsou prezentovány výsledky práce – může mít různou podobu (veřejná zkouška, work in progress., workshop, výstava, kulatý stůl..). SE.S.TA podporuje umělce především z tanečního odvětví, ale žádoucí je podpora také mezikulturních a mezioborových setkání umělců ze zahraničí s českými tvůrci.

Mohlo by vás zajímat