Zámek Žďár

Vernum 2013: Martinů – Otvírání studánek

16.4.2016 18:00
  • Kulturní akce
VERNUM 2013 ENSEMBLE je uskupení profesionálních a amatérských zpěváků a hudebníků-přátel, kteří se při různých příležitostech setkávají a koncertují prostě pro radost. Záměrem je také dostat krásnou hudbu v poctivém muzikantském provedení do zajímavých prostor a míst, kam by se účinkující pravděpodobně jinak nedostali, a hlavně přinést tuto hudbu lidem, kteří zde žijí.

Otvírání studánek je jedním z nejznámějších děl Bohuslava Martinů. Je to kantáta pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod, ten tvoří dvoje housle, viola a klavír.

ohuslav Martinů navštívil v červenci roku 1938 na pozvání své české žačky Vítězslavy Kaprálové, hudební skladatelky a dirigentky, vesnici Tři Studně ležící poblíž Nového Města na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou, kde pobýval téměř celý měsíc.

V některých oblastech probíhalo vždy na jaře tzv. otvírání studánek, tj. jejich čištění po přešlé zimě; studánky byly mnohde jediným zdrojem pitné vody. Většinou bylo otvírání i obřadem se symbolickým zaháněním zlé moci a neštěstí. Básník Miloslav Bureš, mající v úctě lidové tradice, po zhlédnutí takovéhoto obyčeje právě ve Třech Studních napsal v roce 1954 báseň „Píseň o studánce Rubínce“. Následujícího roku ji poslal svému příteli a spolurodákovi z Poličky hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů se žádostí o zhudebnění. Ten ji částečně zkrátil a vytvořil kantátu Otvírání studánek. Autorovi potřebnou inspiraci po 7 létech od pobytu ve Třech Studních patrně poskytla i vzpomínka na šťastný, téměř měsíční pobyt v blízkosti mladičké Vítězslavy Kaprálové, která dva roky nato zemřela.

Úvodem vlastní kantáty vypráví zpěv altových a sopránových hlasů společně s recitátorem o každoroční tradici čištění studánek. Vlastní obřad čištění, otvírání studánek, je rozvinut do sborových i sólových zpěvů, kde soprán patří královničce a alt sasance; obřad vrcholí sborovým zpěvem. V závěru baryton náleží poutníkovi, který se do milovaného kraje vrací zpět, stejně jako ve vzpomínkách autor.

Skladba působící neobyčejně silným dojmem, je vroucná a jímavá. Dokončena byla 12. července 1955 v Nice ve Francii, autor ji dedikoval Miloslavu Burešovi. Její premiéru provedl 7. ledna 1956 brněnský sbor Opus pod vedením Zdeňka Zouhara, přítele Bohuslava Martinů.

www.vernum.cz

Mohlo by vás zajímat