Zámek Žďár

Spolupráce mezi MENDELU a společností Kinský Žďár

9.6.2020

Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Lesnickou a dřevařskou fakultou a společností Kinský Žďár podepsal včera děkan Libor Jankovský a Constantin Norbert Kinský.

Spolupráce bude rozvíjena zejména v aktivitách souvisejících se společnými zájmy, kterými jsou lesnictví, dřevařství, vodohospodářství, péče o krajinu a další navazující obory. Může se jednat například o řešení společných projektových témat, předávání informací z výzkumu do praxe a naopak, organizaci nebo účast na odborných konferencích, participaci na praktickém vzdělávání studentů a lesníků nebo o rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni.

„Udržitelnost v lesnictví a všeobecně zodpovědná péče o krajinu a přírodu je u nás prioritou už po mnoho generací. Začala s tím už moje babička Eleonora Kinská s lesním radou Bakešem, když zahájili práce na přesunu našich lesů z monokultury směrem k lesům smíšeným a založili dvě rezervace. To aby nás příroda inspirovala v udržitelném hospodaření. Na tuto tradici jsme ve spolupráci s týmem navázali hned první den po restituci. Při tom zde hrála velkou roli spolupráce s vědci z Mendelovy univerzity – pro adaptaci lesů a lesnictví na klimatické změny a proti ztrátě biodiverzity potřebujeme vědu, fakta, průzkum. Potřebujeme spolupráci. A potřebujeme vychovávat další generace lesníků, kteří budou umět navazovat na tu krásnou, mnoholetou českou tradici pečování o lesy a budou přitom umět pracovat s dnešními a budoucím ekologickými, ekonomickými a socio-politickými událostmi.“

Constantin Kinský

Mendelu + Kinský

Mohlo by vás zajímat