Zámek Žďár

Hospodářský dvůr Lyra

Za Bránským rybníkem, proti klášteru a v sousedství Dolního hřbitova se nachází hospodářský dvůr Lyra. Svůj název získal díky zvláštnímu půdorysnému tvaru s esovitě prohnutými postranními staveními. Zřejmě poprvé v dějinách zde architekt navrhl plán hospodářského objektu na ploše připomínající při pohledu shora hudební nástroj, na jaký hrávají andělé. Bylo třeba vyřešit složitý úkol, jak zduchovnit areál sedmi různých budov (stodol, chlévů, vozové kolny apod.), jež vcelku zaujímaly značnou rozlohu, navíc na pozemku svažujícím se k vodě.
Stavitelem byl opat Vejmluva, autorství je opět připisováno Santinimu. Stavba byla dokončena před rokem 1722.

Původní barokní charakter Lyry je dnes zčásti překryt pozdějšími, ne vždy šťastnými přestavbami. Po praktické stránce dvůr slouží nepřetržitě svému účelu dodnes.

 

 

Hospodářský dvůr Lyra (Santini) - Zámek Žďár nad Sázavou

Mohlo by vás zajímat