Zámek Žďár

Jaké příběhy přináší voda?

Seznamte se s areálem žďárského kláštera a zámku prostřednictvím vody, živlu, bez kterého nemůžeme žít. Můžete se těšit na spoustu nových zážitků a informací, na pokusy s vodou, na cvičení s psychomotorickým padákem, na procházku areálem i Muzeem nové generace, které bude klíčem k vašemu poznání. Zjistíte, co znamenala voda pro středověkého mnicha a kde se s ní každý den setkáváte i vy.

Školy - věk
Hodiny
Cena

1. stupeň základní školy

90-120 minut

70 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Témata programu:
  • Voda jako součást světa kolem nás
  • Využití a význam vody v minulosti a dnes (každodenní život, hospodářství, cestování, zdroj energie)
  • Pohyb vody v areálu kláštera, v okolní přírodě, na světě ...
  • Vlastnosti vody

Vzdělávací oblasti RVP:

  • Člověk a jeho svět (tematické okruhy Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas)
  • Člověk a společnost
  • Člověk a svět práce
  • Člověk a příroda
  • Člověk a zdraví
  • Pohybová výchova

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Mohlo by vás zajímat