Zámek Žďár

Mnich jako renesanční člověk

Objevte myšlenky z doby Leonarda da Vinciho a jejich spojení s klášterem

Doprovodný program byl původně určen k interaktivní výstavě Leonardo. Mezi školními skupinami byl velmi úspěšný, proto jsme jej nyní, po ukončení výstavy, adaptovali do nové podoby.

STAŇTE SE MNICHY ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA

Během programu se z dětí stanou mniši žďárského kláštera, ze svého středu si zvolí opata a ve skupinách budou řešit různé úlohy. Vzájemně se tak seznámí s tím, co vše zahrnoval život mnicha. Poznají klášter jako samostatnou hospodářskou jednotku, jako místo modlitby, ale i vzdělanosti a vědy. Jaké myšlenky a vynálezy z dob Leonarda mohli mniši znát a užívat v dalších obdobích? Proč můžeme mnicha označit za renesančního člověka? Jaký byl vztah mnichů k lékařství, umění, cestování, architektuře, jak vypadaly klášterní účty, jakou osobností měl být opat? Přijeďte vše vyzkoumat a odpovědět si na otázky. Průvodcem vám bude zkušený lektor.
Hodiny
Školy - věk
Cena

90 minut

5. - 9. třída ZŠ a 1. a  2. ročník SŠ

70 Kč/žák (samostatný program), pedagogický doprovod zdarma

Edukační program spojuje diskusi, práci ve skupině a procházku areálem zámku.
Návaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (dějepis), Člověk a příroda (fyzika, zeměpis, přírodopis), Umění a kultura (výtvarná výchova)

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Mohlo by vás zajímat