Zámek Žďár

Příběh žďárského kláštera „na dosah“

Speciální komentované prohlídky pro nevidomé s průvodcem: 60 - 90 minut
Muzeum nové generace, Mariánská socha, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, Rajský dvůr a Studniční kaple, středověké sádky

Během prohlídky jsou akcentována zastavení, která je možno vnímat jinými smysly:

 • Několik zastavení v Muzeu nové generace (hmat: trojrozměrný model kláštera, model poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kopie soch z ambitu kostela, socha Panny Marie studniční, barokní sušárna chmele, stará pálená dlažba pivovaru s reliéfním označením; sluch: zvuky a hudba v úvodních prostorách prvního a druhého patra)
 • Mariánská socha na prvním nádvoří
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše (hmat – gotický portál; barokní kovaná mříž s funkčním zámkem z roku 1666; bohatě rytecky zdobené mnišské chórové lavice z počátku 18. století, do kterých se mohou návštěvníci usadit; sochařská a oltářní výzdoba; kamenný reliéfní náhrobek opata ze 16. století; sluch – možnost zazpívat si, vyzkoušet akustiku, zahrát na nástroj, v bazilice se nacházejí funkční varhany)
 • Rajský dvůr (hmat – desetiboká studniční kaple, mramorová studna s kováním; sluch – zpěv ptáků, vhození kamínku do hluboké studny; čich – vůně podle ročního období (květiny, bylinky, stromy, …)
 • Sádky (sluch – tekoucí voda, šplouchání ryb; čich – vůně bylinkových záhonů)

Témata, se kterými se návštěvníci seznámí:

 • Okolnosti založení ždárského kláštera, jeho středověká podoba
 • Osobnost opata Václava Vejmluvy a architekta Santiniho, barokní přestavba kláštera a stavba poutního kostela na Zelené hoře
 • Umělecké slohy gotika a baroko, architektura a sochařství
 • Život v cisterciáckém klášteře, každodennost mnichů, denní rytmus v klášteře
 • Klášter jako samostatná hospodářská jednotka
 • Aktualizace témat, vztah minulosti a současnosti, představení živého kulturního centra

Po domluvě lze výklad více zaměřit na některé z výše zmíněných témat.

Praktické informace:

 • prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě
 • objednávky na e-mailu schutova@zamekzdar.cz či telefonu +420 736 776 840
 • délka prohlídky podle velikosti a zájmu skupiny: cca 60-90 minut
 • prohlídková trasa není bezbariérová
 • celou prohlídku lze projít s vodícím psem
 • minimální počet osob na prohlídku: 4
Vstupné
Nevidomý (ZTP/P)/ doprovod (průvodce) 50 Kč
ostatní (rodinní příslušníci apod.) dle běžného ceníku
Více info o vstupenkách

Mohlo by vás zajímat