Zámek Žďár

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Původní středověký kostel byl barokně upraven architektem J. B. Santinim. V roce 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor papežem Benediktem XVI. Tento čestný titul používají významné kostely, které jsou pod zvláštní patronací papeže.