Zámek Žďár

Bránský rybník

Rybník leží v místech, kde si mniši, kteří přišli v únoru 1252 z Nepomuku do Žďáru, vybudovali provizorní dřevěný klášter s malou kaplí. Rybník má rozlohu 7 ha a slouží pouze ke sportovnímu rybolovu.