Zámek Žďár

Konventský rybník

Cisterciácké kláštery byly nejčastěji zakládány kolem vodních toků, neboť cisterciáci prosluli zakládáním rybníků.Santini rybník vytvořil jako zrcadlo k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.