Zámek Žďár

Sádky

Sádky určené pro chov ryb byly důležitou součástí hospodářství cisterciáckých klášterů. Sádky jsou důkazem kontinuity chovu ryb v tomto místě od 13. do 21. století.Ryby byly významným prvkem jídelníčku cisterciáckých mnichů. Jiný druh masa byl pro řádové mnichy zakázán.