Zámek Žďár

Studniční kaple

Studniční kaple je symbolem, od něhož odvozuje cisterciácký klášter ve Žďáře svoje jméno: Fons Beatae Mariae Viriginis – Studnice Panny Marie. Jedná se desetibokou kapli s 18 m hlubokou tesanou studnou, která zásobovala klášter pitnou vodou.