Zámek Žďár

Baroko

NOVÝ EDUKAČNÍ PROGRAM PRO 7. - 9. TŘÍDU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Co znamená baroko, jaké období představuje a jaké osobnosti přineslo? Jaké činnosti a oblasti života můžeme doplnit přívlastkem "barokní"?

Přijměte pozvání do žďárského zámku, bývalého kláštera, kterému vtiskl nynější podobu jeden z nejvýznamnějších českých barokních architektů Jan Blažej Santini. Vaši žáci se stanou barokními malíři, sochaři, nábytkáři, oděvníky a vlásenkáři nebo architekty a v inspirujícím prostředí barokní galerie se seznámí s tvorbou přelomu 17. a 18. století. 
Program je vedený zkušeným lektorem, jehož úkolem je rozvíjet diskuzi, pomoci žákům prohloubit znalosti o barokním umění a řemeslu a srozumitelně vše zasadit do širšího kontextu dění v českých zemích. Výsledkem programu je návrh barokního kusu nábytku a róby s parukou, jako příkladu světské tvorby, a návrh barokního oltáře včetně obrazu a sochařské výzdoby, jako odkaz duchovního života.
Školy - věk

7. - 9. třída ZŠ

Hodiny

120 min (program je možné časově přizpůsobit)

Cena

70 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Vzdělávací obory RVP:
  • dějepis
  • výtvarná výchova
  • literatura

Vzdělávací oblasti:

  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a společnost
  • Člověk a ten druhý
  • Umění
  • Kultura

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Barokní galerie Zámek Žďár

Mohlo by vás zajímat