Zámek Žďár

Člověk v domě, dům v člověku

Kudy chodili mniši a co po sobě zanechali? Kudy chodíme dnes? Místa se silným geniem loci bývají hustě prošlapaná lidmi za stovky let. Prozkoumáme půdorysy a tvarosloví staveb v klášteře a okolí a zkusíme navrhnout vlastní svatyni nejen z geometrických tvarů. Cílem programu je rozvíjení citlivosti pro vnímání prostředí, historických sakrálních staveb a jejich tvarosloví, atmosféry.

Program propojuje Muzeum nové generace s areálem bývalého kláštera ze 13. století a zámku.

Školy - věk
Hodiny
Cena

2. stupeň základní školy

180 min (program je možné časově přizpůsobit)

70 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Témata programu:
 • architektura – tvar a funkce kostela, kláštera, svatyně
 • genius loci, minulost a současnost významného místa – kláštera a Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ždáru nad Sázavou
 • architekt Jan Blažej Santini Aichl
 • vnitřní svět člověka
 • světlo jako symbol a součást architektury

Výstupy:

 • vnímá a reflektuje působení různých staveb
 • využívá vlastních zkušeností a představ při tvorbě modelu
 • pojmenovává a interpretuje součásti architektury: klenba, světlo, půdorys, zasazení v prostoru

Vzdělávací obory RVP:

 • Výtvarná výchova
 • Dějepis
 • Výchova k občanství
 • Environmentální výchova

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Mohlo by vás zajímat