Zámek Žďár

Odkud je blízko ke hvězdám

Jasná záře i mihotavé světlo hvězd nás provedou zákoutími historie kláštera i jeho současnou podobou. Prozkoumáme hvězdy v astronomickém bádání, jako pomocníky pro měření času i jako symboly, které září nejen v kostelích a uměleckých dílech. Může mít samotný kostel tvar hvězdy? Nebe se zrcadlí na vodní hladině, co je nahoře, to je i dole, a tak hvězdy někdy mohou zářit i ze Země, jako třeba v půdorysu kostela na Zelené hoře.

Program propojuje Muzeum nové generace s areálem bývalého kláštera ze 13. století a zámku.

Školy - věk
Hodiny
Cena

1. stupeň základní školy

90-120 min (program je možné časově přizpůsobit)

70 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Témata programu:
 • hvězdy jako součást vesmíru a jejich význam pro člověka
 • hvězda jako symbol nejen v umění a architektuře doby baroka
 • geometrie v architektuře – půdorys, klenba

Výstupy:

 • žák odhaluje skrytý řád přírody pomocí pozorování i tvůrčí činnosti
 • seznamuje se s dílem architekta Santiniho
 • interpretuje vizuálně obrazná vyjádření a muzejní exponáty související s tématem: model, multimediální instalace, nástropní freska
 • tvoří ve skupině s využitím proporčních vztahů vlastního těla

Vzdělávací obory RVP:

 • Výtvarná výchova
 • Člověk a jeho svět
 • Matematika a její aplikace
 • Environmentální výchova

Díla:

 • Jan Blažej Santini: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
 • Karel František Töpper: Nebeská blaženost cisterciáků a benediktinů (freska v Prelatuře v zámku)

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Mohlo by vás zajímat