Zámek Žďár

Stabilitas loci – Žďárský klášter v labyrintu času

Jak vypadal plán ideálního kláštera St. Gallen? A jak jeho závazné schéma ovlivnilo podobu žďárského kláštera a život jeho obyvatel? Co znamenalo slovní spojení „stabilitas loci“ pro opata Vejmluvu nebo architekta Santiniho? A co znamená pro nás? Vydejme se na malý exkurz napříč věky a společně poskládejme mozaiku jedné z důležitých duchovních, hospodářských a společenských jednotek, která je významnou součástí našich dějin i současnosti.

Cestou je týmová práce, kdy 5 skupin „badatelů“ objevuje otisky duchovní tradice v její hmotné podobě (architektuře, výtvarném umění, hospodářství…). Cíl programu by neměl spočívat v jasné odpovědi, ale spíše v zajímavě formulovaných a vzájemně diskutovaných otázkách potřeby osobní, obecné, hmotné i duchovní stability a její ukotvení (tradice) v daném prostředí areálu, obce, kraje, země… (i Země).

Program propojuje Muzeum nové generace s areálem bývalého kláštera ze 13. století a zámku.

Školy - věk
Hodiny
Cena

studenti SŠ a 2. stupně víceletých gymnázií

120-180 minut (program je možné časově přizpůsobit)

70 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Témata programu:
  • geografie: sociální prostředí, životní prostředí, regiony
  • geologie: interakce mezi přírodou a společností
  • občanský a společenský základ: úvod do filozofie a religionistiky – člověk jako jedinec – člověk ve společnosti
  • dějepis: středověk – počátky novověku – moderní doba
  • umění a kultura: výtvarný obor – umělecká tvorba a komunikace
  • umělecké směry: středověká a raně novověká kultura​

Přímá objednávka v edukačním oddělení:

Martina Schutová Zámek Žďár

Martina Schutová

schutova@zamekzdar.cz

732 937 710

On-line rezervační formulář:

Mohlo by vás zajímat