Zámek Žďár

Program pro 1. stupeň ZŠ

ODKUD JE BLÍZKO KE HVĚZDÁM 

Co je jeden den proti věčnosti? Naše každodenní starosti a vedle nich skutečnost, že se právě ocitáme na planetě, která obíhá svou nejbližší hvězdu, Slunce. Jasná záře i mihotavé světlo hvězd nás provedou zákoutími historie kláštera i jeho současnou podobou. Prozkoumáme hvězdy v astronomickém bádání, jako pomocníky pro měření času i jako symboly, které září nejen v kostelích a uměleckých dílech. Může mít samotný kostel tvar hvězdy? Nebe se zrcadlí na vodní hladině, co je nahoře, to je i dole, a tak hvězdy někdy mohou zářit i ze Země, jako třeba v půdorysu kostela na Zelené hoře.

Cílem programu je umožnit dětem prostřednictvím vlastních pozorování a tvůrčích aktivit nacházet souvislosti mezi jevy, které jsou zdánlivě nesouvisející, a odhalovat tak obecně platné principy ve světě přírody i lidských výtvorů: vertikalita, sluneční světlo a čas, skrytá geometrie věcí.

Uvědomit si, že vesmír, nebe, hvězdy, nekonečno můžeme vnímat v přírodě, v planetáriu, hvězdárně, observatoři, ale také v běžném životě, každodenním rytmu dne a noci. A také se dozvědět/objevit, že se k němu vztahují i např. budovy jako jsou kostely, klášterní komplexy – odrážejí ho ve své stavbě, tvarosloví, výzdobě, symbolice. I když nepatříme mezi věřící, můžeme tyto budovy navštěvovat a vnímat. Cílem programu je také uvědomit si, že každý z nás je součástí tohoto vyššího řádu přírody, ale i lidského společenství, které tento řád zkoumá a vztahuje se k němu.

Program propojuje muzeum s areálem bývalého kláštera a zámku.

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ

Délka programu: 160 min (program je možné časově přizpůsobit – zkrátit)

 Učivo:

– hvězdy jako součást vesmíru a jejich význam pro člověka
– hvězda jako symbol nejen v umění a architektuře doby baroka
– geometrie v architektuře – půdorys, klenba

Výstupy (žák):

– žák odhaluje skrytý řád přírody pomocí pozorování i tvůrčí činnosti
– seznamuje se s dílem architekta Santiniho
– interpretuje vizuálně obrazná vyjádření a muzejní exponáty související s tématem: model, multimediální instalace, nástropní freska
– tvoří ve skupině s využitím proporčních vztahů vlastního těla

Vzdělávací obory RVP:

Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Environmentální výchova

Díla:

Jan Blažej Santini: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
Karel František Töpper: Nebeská blaženost cisterciáků a benediktinů (freska v Prelatuře v zámku)

Leták pro školy

DSCN0214 DSCN0248

DSCN0249 DSCN0223

DSCN0218 DSCN0257

DSCN0262 DSCN0264

Programy pro školy - Zámek Žďár nad Sázavou

Mohlo by vás zajímat