Zámek Žďár

Program pro SŠ

A: „Zbyly domy. Lidé, kteří v nich bydleli, už tu nejsou. Je možné, že vaše modlitby tu někde zůstaly?“

B: „Snad někde pořád letí k nebi jako vůně kadidla.“

– Z audioprůvodce Muzea nové generace

 

Jak vypadal plán ideálního kláštera St. Gallen? A jak jeho závazné schéma ovlivnilo podobu žďárského kláštera a život jeho obyvatel? Co znamenalo slovní spojení „stabilitas loci“ pro opata Vejmluvu nebo architekta Santiniho? A co znamená pro nás? Vydejme se na malý exkurz napříč věky a společně poskládejme mozaiku jedné z důležitých duchovních, hospodářských a společenských jednotek, která je významnou součástí našich dějin i současnosti. Program propojuje muzeum s areálem bývalého kláštera a zámku.

Cílová skupina: žáci SŠ a druhého stupně víceletých gymnázií
Délka programu: 3 hodiny

Leitmotivem programu je slovní spojení stabilitas loci (stabilita místa), cestou je týmová práce, kdy 5 skupin „badatelů“ objevuje otisky duchovní tradice v její hmotné podobě (architektuře, výtvarném umění, hospodářství…) a následně je společně skládá do mozaiky mnohovrstevnatého obrazu žďárského areálu od středověku až po současnost. Důležitými nástroji, se kterými lektor pracuje, jsou především osobní zkušenost a prožitek žáků, rozvíjené v expozici Muzea nové generace i v samotném terénu areálu. Cíl programu by neměl spočívat v jasné odpovědi, ale spíše v zajímavě formulovaných a vzájemně diskutovaných otázkách potřeby osobní, obecné, hmotné i duchovní stability a její ukotvení (tradice) v daném prostředí areálu, obce, kraje, země… (i Země).

Učivo dle RVP:

– geografie – sociální prostředí, životní prostředí, regiony
– geologie – interakce mezi přírodou a společností
– občanský a společenský základ – úvod do filozofie a religionistiky – člověk jako jedinec – člověk ve společnosti
– dějepis – středověk – počátky novověku – moderní doba
– umění a kultura – výtvarný obor – umělecká tvorba a komunikace
– umělecké směry – středověká a raně novověká kultura​

Leták pro školy

IMG_1899 IMG_1909

IMG_1910 IMG_1914

IMG_1921 IMG_1931

IMG_1941 IMG_1944

Programy pro školy - Zámek Žďár nad Sázavou

Mohlo by vás zajímat