Zámek Žďár

Jan Blažej Santini-Aichel

1677– 1723

Skvost barokní gotiky, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, byla právem zapsán roku 1994 na seznam památek UNESCO. Její tvůrce, geniální architekt a stavitel, Jan Blažej Santini-Aichel se měl podle rodinné tradice stát kamenickým mistrem. Jeho otec se však rozhodl, že pro výtvarně nadaného, ale tělesně postiženého syna bude lepší, když se vyučí malířem a pozná základy stavitelství. Nemýlil se. Jan Blažej během svého nepříliš dlouhého života, zemřel ve čtyřiceti šesti letech, vytvořil zhruba šedesátku staveb nadprůměrné kvality a zhruba deset z nich je považováno za vrchol evropské architektury své doby.

Ve svých dvaceti třech letech získal talentový stavitel první zakázku. Opat Wolfgang Lochner jej pověřil vedením stavby konventu cisterciáckého kláštera na Zbraslavi.  Vzdělaného opata nadchlo novátorské pojetí konventu a fakt, že mladý architekt disponoval nejen znalostmi jazyků a geometrie, ale také křesťanské a náboženské mystiky. Jeho doporučení otevřelo Santinimu dveře k dalším církevním zakázkám. Už o dva roky později byl pověřen stavbou klášterního kostela  v Sedlci u Kutné Hory, následují Plasy, Kladruby či Rajhrad.

Porozumění v oblasti architektury a umění spojilo Santiniho na dlouhé roky s opatem Václavem Vejmluvou, který stál v čele cisterciáckého kláštera ve Ždáru nad Sázavou. Díky němu se město stalo centrem barokní gotiky v českých a moravských zemích. Architekt se kromě vybudování kostela na Zelené hoře podílel i na rozsáhlé přestavbě původně gotického areálu kláštera. Některé ze staveb na klášterním panství se dochovaly dodnes.

Mohlo by vás zajímat