Zámek Žďár

Otto Steinbach

1751 - 1791

Tadeáš Nepomuk Steinbach vstoupil do cisterciáckého řádu ve Žďáru nad Sázavou pod jménem Otto. Když se stal vzdělaný a ambiciózní Steinbach opatem, jeho zájem o dějiny kláštera přerostl původní rámec a stanul v čele osvícenských historiografů Moravy. Ve stejné době byla zahájena rozsáhlá sekularizace klášterů. Žďárský klášter nebyl původně určen ke zrušení, ale po rozsáhlém požáru, který areál postihl, o zrušení požádal sám opat Steinbach. Ačkoli v době požáru pobýval v Praze, objevila se nepodložená obvinění, kterého ho označovala za deistického paliče a zrušení kláštera mu bylo trpce vyčítáno.

Bývalý opat přesídlil do Prahy, kde byl zprvu nadšeně přijat mezi vlastenecky orientovanými historiky a osvícenými vědci. Společenské skandály a dluhy bývalého opata nakonec přivedly až ke falšování směnek. Rovněž byl v podezření, že z kláštera po jeho zrušení neoprávněně odvezl i cennosti, které měly připadnout státu. Když vyšly na světlo zápisky Steinbachovy zápisky o dosti nevázaném erotickém životě, putoval vězení pro delikt mravnostní. Komise v čele s císařem Františkem I. byla překvapivě milosrdná a vynesla jako rozsudek jen příkaz ke zničení Steinbachova deníku se zápisy jeho milostných avantýr.

Mohlo by vás zajímat