Zámek Žďár

Zajímavá místa


 1. Pivovar – Muzeum nové generace, vstupenky, info, obchod, kavárna, WC
 2. Mariánský sloup Panny Marie
 3. Barokní věž
 4. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
 5. Prelatura
 6. Barokní konírny
 7. Barokní a Santiniho galerie
 8. Sádky
 9. Studniční kaple a rajský dvůr
 10. Konventský rybník
 11. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO)
 12. Bránský rybník
 13. Hospodářský dvůr Lyra
 14. Dolní hřbitov
 15. Kaple sv. Markéty

Muzeum nové generace

Jedinečné zážitkové muzeum, které se díky mezinárodnímu ocenění ŽIVA v roce 2016 zařadilo mezi nejkreativnější muzea ve střední Evropě.

Mariánský sloup Panny Marie

Mariánský sloup Panny Marie na 1. zámeckém nádvoří je dílem sochaře Matěje Václava Jäckela.

Barokní věž

Třípatrová zvonice cisterciáckého kláštera dnes slouží jako příjemné ubytování pro návštěvníky.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Dominantou druhého nádvoří je bývalý cisterciácký konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, který byl srdcem kláštera.

Prelatura

Barokní prelatura, osobní sídlo opata, kde přijímal návštěvy a vedl důležitá jednání, byla navržena architektem J. B. Santinim.

Barokní konírny

Barokní konírny sloužily pro šlechtickou mládež v tzv. šlechtické akademii zřízené roku 1727.

Barokní a Santiniho galerie

V budově bývalého konventu (klášterní budově určené pro komunitu mnichů) je umístěna galerie obrazů a plastik s názvem Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze. ýstava odkazuje na zdejšího genia loci, spjatého v prvé řadě s architektem J.B. Santinim..

Sádky

Vodní nádrže určené k chovu ryb jsou staré jako žďárský klášter sám. Pro cisterciáky měla voda nejen mystický, ale i velmi praktický význam.

Studniční kaple a rajský dvůr

Gotická kaple, která chránila důležitý zdroj pitné vody, prošla během let několika přestavbami. Nejvýraznější byla barokní přestavba v 18. století od J. B. Santiniho.

Konventský rybník

Cisterciácké kláštery byly nejčastěji zakládány kolem vodních toků, neboť cisterciáci prosluli zakládáním rybníků.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Unikátní umělecké dílo bylo vystavěno v letech 1719–1722 architektem J. B. Santinim.

Bránský rybník

Bránský rybník byl prvním rybníkem, který zde cisterciáčtí mniši založili.

Hospodářský dvůr Lyra

Za Bránským rybníkem, proti klášteru a v sousedství Dolního hřbitova se nachází hospodářský dvůr Lyra. Svůj název získal díky zvláštnímu půdorysnému tvaru s esovitě prohnutými postranními staveními.

Dolní hřbitov

O jeho stavbě rozhodl žďárský opat Vejmluva na začátku 18. století v době, kdy se očekával příchod morové epidemie. Stavba se uskutečnila podle návrhu J. B. Santiniho, byla to jeho první realizace ve žďárském areálu.

Kaple sv. Markéty

Kaple sv. Markéty ze 14. století bývala součástí cisterciáckého kláštera. V roce 1700 byla barokně přestavěna architektem Spinnetim na stavbu s osmiúhelníkovým půdorysem.

Mohlo by vás zajímat