Zámek Žďár

Zásady ochrany osobních údajů

English version of privacy policy can be found here

Zásady ochrany osobních údajů – aplikace Zámek Žďár

Provozovatel (dále jen „Provozovatel“, „Provozovatel aplikace“):

SE.S.TA

Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6

IČO: 26537516

DIČ: CZ26537516

zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 11950

tel.: +420 566 629 152

E-mail: info@zamekzdar.cz

Aplikace Zámek Žďár (dále jen “Aplikace”) shromažďuje a zpracovává některé z údajů, které uživatel (dále jen “Uživatel”, “Uživatel aplikace”) poskytuje při jejím používání.

Souhrn politiky ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány za následujícími účely a za použití následujících služeb:
 • Přístup do účtů služeb třetích stran
  • Přístup k Facebook účtu Uživatele
  • Oprávnění: Přístup k základním informacím a k funkci sdílení
 • Komentování obsahu
  • Facebook komentáře
  • Osobní údaje: údaje o využití
 • Registrace a autentifikace
  • Facebook autentifikace
  • Osobní údaje: různé typy údajů specifikované níže v zásadách ochrany osobních údajů služby

Plné znění politiky ochrany osobních údajů

Vlastník a provozovatel aplikace

Povaha shromažďovaných osobních údajů

Mezi typy osobních údajů, které Aplikace shromažďuje – ať už sama nebo prostřednictvím aplikací třetích stran, jsou i data o využívání Aplikace.

Ostatní typy osobních údajů, které Aplikace ukládá, jsou popsány dále v jiných sekcích těchto podmínek. Jako Uživatel aplikace nám své osobní údaje poskytujete, buď po vyslovení souhlasu, anebo jsou shromažďovány automaticky už během používání Aplikace.

Aplikace a/nebo služby třetích stran, které Aplikace využívá, také shromažďují soubory cookies nebo jiných sledovacích nástrojů, a to za účelem poskytování personalizovaných služeb.

Neposkytnutí těchto osobních údajů může ovlivnit správné fungování Aplikace.

Jako Uživatel aplikace jste si vědom a souhlasíte s tím, že taková data skrze Aplikaci poskytujete nebo sdílíte. Služby třetích stran používané touto Aplikací tak mají zároveň svolení poskytovat Vaše osobní údaje zpět Provozovateli aplikace.

Způsob a místo shromažďování osobních údajů

Metody shromažďování dat

Provozovatel aplikace nakládá se shromážděnými osobními údaji s náležitou péčí a je povinen učinit taková bezpečnostní opatření, aby zamezil zneužití či nežádoucímu pozměnení dat a nebyl k nim umožněn přístup neoprávněným osobám.

Data jsou zpracovávána s použitím počítačů nebo k tomu určených IT nástrojů, a to podle předem daných instrukcí a způsoby sloužícím pouze k určeným účelům.

Kromě Provozovatele aplikace mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším pověřeným osobám, např. osobám spravujícím Aplikaci (administrátoři, obchodníci, marketingové oddělení, právní oddělení, správci sítě) nebo dalším externím spolupracovníkům a dodavatelům Provozovatele (jako například poskytovatelé webhostingu, komunikační agentury, externí IT společnosti apod.). Podrobný seznam všech těchto osob/subjektů a externích spolupracovníků je kdykoliv k dispozici u Provozovatele aplikace.

Umístění

Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky v místě působení Provozovatele aplikace a dále na dalších místech působení třetích stran ke zpracovávání pověřených. Pro další informace prosím kontaktujte Provozovatele aplikace.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně dlouho dobu za účelem poskytování služeb Uživateli na základě jejich vyžádání, nebo za jiných podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Způsob využití shromážděných údajů

Data o Uživateli aplikace jsou shromažďována, aby Provozovateli aplikace umožnila poskytovat služby související s používáním Aplikace, a dále pak k následujícím účelům: komentování obsahu, registrace a autentifikace, přístup k účtům služeb třetích stran.

Osobní údaje jsou využívány ke způsobům, které jsou explicitně popsány v tomto dokumentu.

Žádost Aplikace o přístup k informacím na Facebook účtu

Tato Aplikace může žádat o přístup k informacím zveřejněným na Facebook účtu Uživatele z důvodu zpřístupnění některých osobních údajů, které Aplikace potřebuje ke svému chodu.

Pro více informací o přístupu Aplikace k Facebook účtu Uživatele si prosím přečtěte podrobnou dokumentaci Facebooku o této problematice a Zásady ochrany osobních údajů Facebooku.

Aplikace žádá o přístup k následujícím informacím:

Základní informace

Za základní informace jsou považovány uživatelské údaje jako: ID, jméno, profilový obrázek, pohlaví, lokalita a přátelé, se kterými je Uživatel propojen. Čím více informací na Facebooku sdílí Uživatel jako veřejné, tím více informací je také k dispozici pro jejich využití Aplikací.

Sdílení

Sdílení vybraného obsahu jménem Uživatele.

Podrobné informace o zpracování osobních údajůa

Osobní údaje jsou shromažďovány za následujícími účely a za použití následujících služeb:

 • Přístup k účtům služeb třetích stran
 • Komentování obsahu
 • Registrace a autentifikace

Dodatečné informace o ukládání a zpracování osobních údajů

Právní kroky

Osobní údaje Uživatele mohou být ve výjimečných situacích použity k právním účelům Provozovatele aplikace, a to u soudu nebo v situacích vedoucím k možným právním krokům vycházejících z nezákonného využití Aplikace a s ní spojených služeb.

Uživatel prohlašuje, že je seznámen s tím, že od něj může provozovatel Aplikace požadovat sdělení osobních údajů na žádost úředního činitele.

Systémové logy a údržba

Tato Aplikace a aplikace třetích stran s ní spjaté mohou shromažďovat informace o počítači a/nebo mobilním zařízení Uživatele, jako systémové logy, data o používání IP adresy, a to pro účely správy systému a jeho údržby.

Informace neobsažené v těchto podmínkách

Provozovatel aplikace je připraven poskytnout na vyžádání více detailů týkajících se ukládání nebo zpracovávání osobních údajů. Kontakty jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Tato aplikace nepodporuje funkci Do Not Track (DNT), která zasílá webovým aplikacím požadavek na zablokování funkce sledování. Pokud chcete zjistit, zda některá z aplikací třetích stran, kterou tato aplikace používá, tuto funkci podporuje, přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Provozovatel aplikace si vyhrazuje právo na změny zásad ochrany osobních údajů tak často, jak uzná za nutné. Uživatele aplikace o změnách informuje na této stránce. Uživatelům aplikace je proto důrazně doporučeno čas od času stránku zkontrolovat a ověřit si datum poslední revize, které je uvedeno na konci tohoto dokumentu.

Informace o zásadách ochrany osobních údajů

Provozovatel aplikace je zodpovědný za obsah zásad ochrany osobních údajů.

Datum poslední revize: 13. srpna 2015

Mohlo by vás zajímat