Zámek Žďár

Žďárský kapr

Spojení Žďárska a kapra se datuje nejméně do 15. století. Již v roce 1406 se na nejstarší pečeti se znakem městečka Žďáru objevil vedle zkřížených ostrví i červený kapr. Symbol kapra se dodnes dochoval například v portálu farního kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou nebo ve znaku místního Regionálního muzea.

Středověké sádky Zámek Žďár nad Sázavou

Špetka historie

Samotné rybníkářství má na Žďársku ovšem ještě delší historii. Mnich Jindřich Řezbář ve své Kronice žďárského kláštera popisuje vznik rybníku před klášterní branou již v roce 1263. Jedná se pravděpodobně o jeden z nejstarších rybníků na dnešní Moravě. Vzhledem k faktu, že kapr je nejstarší domestikovanou rybou, je pravděpodobné, že byl právě kapr chován i žďárskými cisterciáky již ve 14. století, jako tomu bylo například i na Třeboňsku.

Žďárský kapr dnes

Dnes se v rybnících na Žďársku běžně setkáme s kaprem obecným, respektive jeho plemeny Žďárský šupinatý kapr, Žďárský lysý kapr a jejich hybridy. Plemeno Žďárského kapra ve vlastních plemenných liniích chová KINSKÝ Žďár a.s.

Žďárský kapr
Středověké sádky Zámek Žďár nad Sázavou

Specifika Žďárské kapra

Žďárský kapr má několik specifik, která vychází především z přírodních podmínek, ve kterých je chován. Tyto podmínky zajišťují, že na Žďársku chovaný kapr má velmi kvalitní a chutné maso a ryba během růstu celkově lépe prospívá.

Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, jsou zpravidla umístěné na pramenech řek, kde je nejčistší voda.

Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, se ve většině případů nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a jejich správa podléhá přísnějším podmínkám chovu, probíhá více kontrolních procesů, intenzita hospodaření na těchto rybnících je nižší a není plošně povoleno hnojení. To vše opět zajišťuje kvalitnější podmínky pro život a růst ryb a tedy i kvalitnější maso.

Díky chladnějšímu počasí, které je pro oblast Žďárska typické, mají ryby po většinu roku chladnější a čistší vodu, než je tomu v jiných rybářských oblastech České republiky. Ryba je tedy méně stresovaná, což jejímu masu dodává lepší chuť.

Žďárští kapři se v místních podmínkách odchovávají zpravidla až do věku 4 let (standardně jsou to 3 roky), to zaručuje kvalitnější maso lepší chuti.

Slavnostní podpis dohody o vzniku nové ochranné známky Žďárský kapr proběhnl na DNI VENKOVA (29.9. 2018).

Dohodu o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“ uzavřely tyto smluvní strany. KINSKÝ Žďár, a.s., Lesní družstvo obcí Přibyslav, Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Žďár nad Sázavou a Město Žďár nad Sázavou.

Mohlo by vás zajímat