Zámek Žďár nad Sázavou
Historie dnešního města

Historie dnešního města Žďáru nad Sázavou je úzce spjata se založením a vývojem zdejšího cisterciáckého kláštera. Založení inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili. Za tímto účelem pozvali v roce 1252 z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů, kterým na výstavbu kláštera darovali pozemky a v dědictví odkázali část svých majetků. Těžké začátky, kdy klášterní komunita bydlela ve srubu z kmenů a začala se stavbou kamenného kostela, popsal okolo roku 1300 jeden z účastníků, mnich Jindřich Řezbář, v latinsky veršované knize CRONICA DOMUS SARENSIS.

 
Kalendář akcí
1. května 2014
Zahájení hlavní turistické sezóny
ITC Žďas - Zámek
19. května 2014
Svatojánská pouť
Zelená hora
18. června 2014
Concentus Moraviae
Zámek - barokní sály
22. června 2014
Festival dechových hudeb
Zámek - 1. nádvoří
5. července 2014
Festival KoresponDance
Zámek
8. - 9. srpna 2014
Horácký džbánek
Zámek - 1. nádvoří
30. srpna 2014
Národní pouť rodin
Zámek
6. září 2014
"Otevřená" Klášterní noc - oslavy 20. let Žďáru nad Sázavou v UNESCO
Zámek, Zelená hora
Novinky

Zámek otevřel své zahrady
Pracovníci Informačního a turistického centra ŽĎAS na zámku Kinských připravili další mimořádnou akci. Ve dnech
25. – 26. 5. 2013, ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou, Farností Žďár II a rodinou Kinských, otevřeli všechny prostory žďárského zámku a spolu s bohatým programem jej nabídli veřejnosti.

Klášterní noc
Občanské sdružení Putování za Santinim ve spolupráci s ITC ŽĎAS-Zámek bylo 7. 9. 2013 hlavním organizátorem setkání přátel historie a umění bývalého žďárského kláštera. Akce byla připravena ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou, Správou farnosti Žďár II, Národním památkovým ústavem a společností Kinský Žďár.